Rendeletek

- 2/2015. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
- 1/2015. Önkormányzat 2014. évi költségvetésés módosítása
- 2012. évi Vagyonrendelet
- 2012. évi Vagyonrendelet módosítása
- 2013. évi Költségvetésről szóló rendelet módosítása
- 2013. évi Költségvetésről szóló rendelet módosítása 1.sz. melléklet
- 2013. évi Költségvetésről szóló rendelet módosítása 2.sz. melléklet
- 2014. évi Költségvetésről szóló rendelet
- 2014. évi Költségvetésről szóló rendelet melléklet
- 6/2015. Avarégetési rendelet
- 4/2013. Házasságkötéssel összefüggő szabályok
- 8/2015. Közművelődési rendelet
- 5/2014. Közterület elnevezése
- 5/2013. Közterület használat
- 5/2015 Közterület tisztántartása
- 6/2014. Helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel
-
4/2014. 2013.évi költségvetés zárszámadás
- 3/2014. Államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása
- 7/2011. Helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel
- 7/2014. Közszolgálati hulladékgazdálkodás
- 6/2016. Hulladékgazdálkodás
- 7/2015 Önkormányzat 2014.évi költségvetés zárszámadás
- 9/2015. Talajterhelési díj
- 8/2014. Képviselő Testület SzMSz
- 8/2013. Helyi adórendelet
- 6/2000. Sáska község jelképei és jelképeinek használata
- 10/2012. Szociális célú tüzifa
- 1/2013. Sáska Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendelet
- 9/2014. Szennyvíz rendelet
- 7/2013. Temetőrendelet
- 3/2015. Szociális és gyermekvédelmi rendelet
- 2/2016. Sáska Önkormányzat 2016.évi költségvetés
- 1/2016. Sáska Önkormányzat 2015.évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
- 4/2015. Sáska Község Önkormányzat SzMSz módosítása
- 10/2013. Szociális és Gyermekvédelmi ellátás
- 14/2010 Szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
- 9/2013. Természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tüzifa juttatásról

- 6/2017. SzMSz módosításáról szóló rendelet
- 7/2017. Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választó polgárok számáról
- 8/2017. Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének követelményei

 

Helyi Építési Szabályzat:

- 4/2005. Helyi Építési Szabályzat 1.rész
- 4/2005. Helyi Építési Szabályzat 2.rész
- 4/2205. Helyi Építési Szabályzat Sáska belterület
- 4/2005. Helyi Építési Szabályzat Sáska külterület 
- Sáska Szabályozási Terv
- Sáska Településszerkezeti Terv 
- Sáska község településrendezési terve 1.
- Sáska község településrendezési terve 2.

 

Tájékoztató

A községünket érintő Település Arculati Kézikönyvel kapcsolatos anyagok megtekinthetők a Tájékoztatókban....
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. tájékoztatója fenyőfa gyűjtési akciójáról....
Tájékozató Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendjének változásáról!...
2018.01.17-én 13:30 - 17:40 a sáskai Kultúrotthonban. A vizsgálat lehetőséget ad a TBC mellett egyéb mellkasi betegségek időben történő felismerésére. Javasolt minden 40 év feletti lakos számára....
Elérhető a végleges és jóváhagyott Településképi Arculati Kézikönyv...