Rendeletek

 

- 8/2019. Rendelet az Önkormányzat SzMSz módosításáról
- 7/2019. Rendelet a Természeteni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 9/2013. Önkormányzai rendelet módosításáról
- 5/2019. Rendelet a Településkép védelméről szóló 3/2018. rendelet módosításáról
- 2/2019. Rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
- Előzetes hatásvizsgálat a2/2019. Önkormányzati rendeethez
- 2/2019. Önkormányzati rendelet mellékletei
- 1/2019. Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. Önkorményzati rendelet módosításáról
- Előzetes hatásvizsgálat az 1/2019. Önkormányzati rendelethez
- 1/2019. Önkormányzati rendelet mellékletei
- 6/2018. Helyi Építési Szabályzat
- 5/2018. Természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásáról
- 4/2018. Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
- 3/2018. Településkép védelmi rendelet
- 1/2018. Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. Önkormányzati rendelet módosításáról
- 2/2018. Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
- 2/2015. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
- 1/2015. Önkormányzat 2014. évi költségvetésés módosítása
- 2012. évi Vagyonrendelet
- 2012. évi Vagyonrendelet módosítása
- 2013. évi Költségvetésről szóló rendelet módosítása
- 2013. évi Költségvetésről szóló rendelet módosítása 1.sz. melléklet
- 2013. évi Költségvetésről szóló rendelet módosítása 2.sz. melléklet
- 2014. évi Költségvetésről szóló rendelet
- 2014. évi Költségvetésről szóló rendelet melléklet
- 6/2015. Avarégetési rendelet
- 4/2013. Házasságkötéssel összefüggő szabályok
- 8/2015. Közművelődési rendelet
- 5/2014. Közterület elnevezése
- 5/2013. Közterület használat
- 5/2015 Közterület tisztántartása
- 6/2014. Helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel
-
4/2014. 2013.évi költségvetés zárszámadás
- 3/2014. Államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása
- 7/2011. Helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel
- 7/2014. Közszolgálati hulladékgazdálkodás
- 6/2016. Hulladékgazdálkodás
- 7/2015 Önkormányzat 2014.évi költségvetés zárszámadás
- 9/2015. Talajterhelési díj
- 8/2014. Képviselő Testület SzMSz
- 8/2013. Helyi adórendelet
- 6/2000. Sáska község jelképei és jelképeinek használata
- 10/2012. Szociális célú tüzifa
- 1/2013. Sáska Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendelet
- 9/2014. Szennyvíz rendelet
- 7/2013. Temetőrendelet
- 3/2015. Szociális és gyermekvédelmi rendelet
- 2/2016. Sáska Önkormányzat 2016.évi költségvetés
- 1/2016. Sáska Önkormányzat 2015.évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
- 4/2015. Sáska Község Önkormányzat SzMSz módosítása
- 10/2013. Szociális és Gyermekvédelmi ellátás
- 14/2010 Szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
- 9/2013. Természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tüzifa juttatásról

- 6/2017. SzMSz módosításáról szóló rendelet
- 7/2017. Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választó polgárok számáról
- 8/2017. Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének követelményei

 

Helyi Építési Szabályzat:

- 4/2005. Helyi Építési Szabályzat 1.rész
- 4/2005. Helyi Építési Szabályzat 2.rész
- 4/2205. Helyi Építési Szabályzat Sáska belterület
- 4/2005. Helyi Építési Szabályzat Sáska külterület 
- Sáska Szabályozási Terv
- Sáska Településszerkezeti Terv 
- Sáska község településrendezési terve 1.
- Sáska község településrendezési terve 2.

 

Tájékoztató

A NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. tájékoztatója a nagydarabos lomtalanítási elszállításról....
Sáska község Önkormányzata Lakossgi fórumot tart a Település fejlesztési reneletről....
Tájékoztató a 2019. évi EP választásról...
Elérhető a Bursa pályázat legfrisseb kiírás. A dokumentumok elérhetőek a Dokumentumok - Letülthető anyagok - Bursa nyomtatványok pont alól. - ...
Hirdetmény a Tapolcai Járási Hivatal területén működő iskolákba történő beiratásról...