Testületi ülések 2013.

Testületi ülés 2013.12.19.

- Belső ellenőrzési terv
- Beszámoló a közös hivatal munkájáról 2013.
- Háziorvosi beszámoló 2013.
- Jegyzőkönyv
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
- Meghívó
- Munkaterv
- Szociális rendelet
- Szocilis rendelt hatásvizsgálat
- Ügyeleti ellátás 1.
- Ügyeleti ellátás 2.

Testületi ülés 2013.12.05.

- Helyi esélyegyenlőségi program
- Meghívó
- Jegyzőkönyv

Testületi ülés 2013.11.25.

- Általános iskolák körzethatárai 1.
- Általános iskolák körzethatárai 2.
- Helyi adórendelet
- Előtejesztés - Helyi adórendelet
- Jegyzőkönyv
- Közmeghallgatás
- Táblázatok közmeghallgatásra
- Meghívó
- Meghívó Közmeghallgatásra
- Hatásvizsgálat a természetben nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról
- Beszámoló a Társulási tevékenységről

Testületi ülés 2013.11.07.

- 2013. III. negyedévi háziorvos-védőnő beszámoló
- Óvodai Koncepcio 2014.
- Meghívó
- Előterjesztés - Óvodai Társulási Tanács 2013. III. negyedév
- Meghívó ársulási Tanács

Testületi ülés 2013.10.30.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Közös hivatal 2014. évi költségvetési koncepció
- Előterjesztés - Közös hivatal 2013. III. negyedév

Testületi ülés 2013.10.24.

- 2013. évi rendelet módosítása
- 2013. III. negyedév költségvetés táblázat
- 2014. évi koncepció
- Jegyzőkönyv
- Meghívó
- Rendelet módosítás 1.sz. melléklet
- Rendelet módosítás 2.sz. melléklet
- Szöveges III. negyedév
- Szöveges koncepciő 2014.
- Temetőrendelet

Testületi ülés 2013.10.14.

- Jegyzőkönyv

Testületi ülés 2013.09.30.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Előterjesztés - Észak-balaton KEOP

Testületi ülés 2013.09.10.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Társulási Tanács Jegyzőkönyv
- Beszámoló 2013. I. félév háziorvos-védőnő

Testületi ülés 2013.09.09.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Lejárt határidejű határozatok
- 2013. évi költsévetés
- Előterjesztés - 2013. I. félév
- Határozat

Testületi ülés 2013.09.05.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- 2013. I. félév költségvetési beszámoló
- 2013. I. félév költségvetési beszámoló 1.
- 2013. I. félév költségvetési beszámoló 2.
- 2013. I. félév költségvetési beszámoló 3.

Testületi ülés 2013.07.15.

- Meghívó
- Közterület használat rendelet módosíása
- Rendelet - Közterület használat

Testületi ülés 2013.06.27.

- Együttes óvodai társulási megállpodás felülvizsgálata
- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Jegyzőkönyv Társulási Tanács
- Előterjesztés - Óvodai alapító okirat módosítása
- Előterjesztés - Óvodai társulási megállapodás
- Társulási Tanács Alapító Okirat módosítása
- Társulási Tanács Óvodai alapitó okirat
- Társulási Tanács ülés Meghívó

Testületi ülés 2013.06.24.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Társulási megállapodás
- Rendőrségi beszámoló 1.
- Rendőrségi beszámoló 2.
- Rendőrségi beszámoló 3.
- Rendőrségi beszámoló 4.
- Rendőrségi beszámoló 5.
- Rendőrségi beszámoló 6.

Testületi ülés 2013.05.23.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Előterjesztés - Zalahaláp - Sáska óvodai társulás megállapodás
- Előterjesztés - Zalahaláp - Sáska óvodai alapító okirat módosítása
- Zalahaláp - Sáska óvodai alapító okirat
- Zalahaláp - Sáska óvodai társulás felülvizsgálata
- Zalahaláp - Sáska óvoda alapító okirat módositása

Testületi ülés 2013.04.22.

- 2012. évi beszámoló gyermekvédelmi tevékenységről
- 2014. évi koncepció
- Hatásvizsgálati lap
- Jegyzőkönyv
- Lejárt határidejű határozatok
- Meghívó
- Rendelet - Házasságkötéssel összefüggő egyes szabályokról

Testületi ülés 2013.04.18.

- 2012. évi zárszámadási beszámoló Zalahaláp Iskola
- 2012. évi háziorvosi beszámoló
- 2012. évi Óvodai zárszámadási beszámoló Zalahaláp
- 2012. évi zárszámadás Körjegyzőség
- 2012. évi beszámoló Zalahaláp iskola
- 2012. évi Zalahaláp óvoda beszámoló melléklet
- 2012. évi Zalahaláp-Sáska körjegyzőség beszámoló
- Jegyzőkönyv Zalahaláp-Sáska-Gyulakeszi
- Előterjesztés - 2013. évi Zalahaláp-Sáska óvodai társulási megállapodás
- Jegyzőkönyv Zalahaláp-Sáska
- Meghívó Zalahaláp-Sáska
- Meghívó Zalahaláp-Sáska-Gyulakeszi
- Zalahaláp - Sáska óvoda alapító okirat módosítás
- Előterjesztés - Zalahaláp-Sáska óvoda alapító okirat módosítása
- Zalahaláp-Sáska Védőnői Szolgálat 2012. évi beszámolója

Testületi ülés 2013.04.17.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Előterjesztés - Közös hivatal 2014. évi költségvetési tervezete

Testületi ülés 2013.03.29.

- 2.sz. melléklet - Megállapodás 2013. évi orvosi ügyelet
- 3.sz. melléklet - Megállapodás 2013. évi belső ellenőrzés
- 4.sz. melléklet - Megállapodas 2013. évi irodaépület
- 5.sz. melléklet - Megállapodas 2013. évi szociális ellátás
- 6.sz. melléklet - Megállapodás 2013. évi létszámcsökkentés miatti többletköltségek
- Jegyzőkönyv
- Kiküldendő társulási megállapodás
- Létszámcsökkentés
- Levél Önkormányzatoknak
- Meghívó

Testületi ülés 2013.02.28.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Szilárd hulladékrendelet módosítása

Testületi ülés 2013.02.06.

- Falugondnok szakmai program
- Jegyzőkönyv
- 2013. évi Közbeszerzési terv
- Meghívó
- Munkaterv
- Önkormányzat szociális ellátásai
- 2013. évi költségvetés
- Sáska Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete
- Előterjesztés - Sáska község Önkormányzat 2013. évi költségvetés

Testületi ülés 2013.02.05.

- 2013. évi háziorvosi költségvetés
- 2013. évi Óvoda - háziorvos mellékletek
- 2013. évi Óvodai költségvetés
- Előterjesztés - 2013. évi Gyermekétkezési megállapodás
- 2013. évi Gyermekétkezési megállapodás melléklet
- Jegyzőkönyv
- Megállapodás 2013. évi Gyermekétkezésről
- Meghívó
- Előterjesztés - Óvodai szünet-beíratás

Testületi ülés 2013.01.28.

- Előterjesztés - 2013. évi Közös hivatal költségvetése
- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

Testületi ülés 2013.01.14.

- Gyermek és ifjúsági fogászat feladatellátási szerződés 1.
- Gyermek és ifjúsági fogászat feladatellátási szerződés 2.
- Gyermek és ifjúsági fogászat feladatellátási szerződés 3.
- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Viziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve

 

Tájékoztató

A NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. tájékoztatója a nagydarabos lomtalanítási elszállításról....
Sáska község Önkormányzata Lakossgi fórumot tart a Település fejlesztési reneletről....
Tájékoztató a 2019. évi EP választásról...
Elérhető a Bursa pályázat legfrisseb kiírás. A dokumentumok elérhetőek a Dokumentumok - Letülthető anyagok - Bursa nyomtatványok pont alól. - ...
Hirdetmény a Tapolcai Járási Hivatal területén működő iskolákba történő beiratásról...