Testületi ülések 2014.

Testületi ülés 2014.12.01.

- 2014. évi beszámoló a közös hivatal munkájáról
- 2014. évi beszamoló falugondnoki szolgálat munkájáról
- 2015. évi munkaterv
- Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról
- Előterjesztes - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
- Előterjesztes - Belső ellenőrzési terv
- Előterjesztes - Helyi Eselyégyenlőségi Program teljesítéséről
- Előterjesztés - Iskolai körzethatár véleményezése
- Előterjesztés - Képviselő-testület SzMSz
- Előterjesztés - Társulási Megállapodás módosítására
- Határozat háztartási szennyvizet befogadó tisztító telep kijelöléséről
- Jegyzőkönyv 2014.12.01.
- Jegyzőkönyv közmeghallgatás 2014.12.01.
- Környezetvédelmi rendelet tervezet véleményezése
- Közmeghallgatás Meghívó2014.12.01.
- Meghívó 2014.12.01.
- Rendelet SZMSZ
- Sáska Község Önkormányzatának Főkönyvi kivonata

Testületi ülés 2014.10.17.

- Meghívó 2014.10.17.
- Jegyzőkönyv 2014.10.17.

Testületi ülés 2014.10.02.

- Jegyzőkönyv 2014.10.02.

Testületi ülés 2014.09.25.

- Együttes Ülés Meghívó 2014.09.25.
- Előterjesztés - A közös feladatellátásba tartozó kötelező önkormányzati feladatokról

Testületi ülés 2014.09.15.

- 2013. I. félév költségvetési beszámoló - Melléklet
- Előterjesztés - 2014. I. félévi költségvetés teljesítéséről
- Előterjesztés - A 7.2011. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
- Jegyzőkönyv 2014.09.15.
- Meghívó 2014.09.15.
- Rendelet tervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
- Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Testületi ülés 2014.09.11.

- Együttes Ülés Meghívó 2014.09.11.
- Jegyzőkönyv 2014.09.11.
- Költségvetési beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félév
- Létszámigénylés hivatalhoz
- Önkormányzati Hivatal Megállapodás módosítása

Testületi ülés 2014.08.13.

- Előterjesztés - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
- Előterjesztés - Közterület elnevezés
- Előterjesztés - Szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
- Jegyzőkönyv 2014.08.13.
- Meghívó 2014.08.13.
- Rendelet - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
- Rendelet - Közterulet elnevezés
- Rendelet - Szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Testületi ülés 2014.07.22.

- Bérleti-üzemeltetési szerződésminta Szennyvíz Tapolca elvezető és tisztítómű szerződés
- Gördülő Fejlesztési Terv
- Meghívó 2014.07.22.
- Szerződés szennyvíz viziközmű

Testületi ülés 2014.07.07.

- Előterjesztés - A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladékról
- Előterjesztés - Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladékról
- Előterjesztés - Szennyvízszállítás
- Jegyzőkönyv 2014.07.07.
- Meghívó 2014.07.07.
- Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója

Testületi ülés 2014.05.20.

- Jegyzőkönyv 2014.05.20.

Testületi ülés 2014.05.06.

- Előterjesztés - Óvoda 2013.évi költségvetésének teljesüléséről
- Előterjesztés - Óvoda átszervezés
- Meghivó 2014.05.06. Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács
- Meghívó Együtes Ülés 2014.05.06.
- Óvodai alapító okirat módosítása
- Védőnő - Háziorvos beszámoló

Testületi ülés 2014.04.29.

- 2013. évi gyámhatósági tevékenység
- 2013. évi zárszámadás táblázat
- 2013. évi zárszámadási rendelet
- Előterjesztés - 2013. évi költségvetés teljesítéséhez
- Jegyzőkönyv 2014.04.29.
- Meghívó 2014.04.29.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Testületi ülés 2014.04.22.

- 2013.évi Közös Hivatal zárszámadás
- SZMSZ tervezet
- Jegyzőkönyv 2014.04.22.

Testületi ülés 2014.04.15.

- Meghívó 2014.04.15.
- Jegyzőkönyv 2014.04.15.
- Bírálati lap

Testületi ülés 2014.02.13.

- 2014. évi költségvetés háziorvos-védőnő-óvoda - melléklet
- Haziorvosi szolgálat 2014. évi költségvetés
- Meghívó 2014.02.13.
- Jegyzőkönyv 2014.02.13.

Testületi ülés 2014.02.05.

- 2013. évi rendelet módosítás
- 2013. évi rendelet módosítás 1sz. melléklet
- 2013. évi rendelet módosítás 2sz. melléklet
- 2014. évi bevétel-kiadás
- 2014. évi ellátottak juttatásai
- 2014. évi költségvetés 1.2.3.4.5.6 -os mellékletek
- 2014. évi költségvetés rendelet
- 2014. évi önkormányzat feladatainak kiadásai
- Előterjesztés - 2013. évi rendelet módosításhoz
- Meghívó 2014.02.05.
- Rendelet - Államháztartáson kívűli forrás átadás

Testületi ülés 2014.01.30

- Meghívó 2014.01.30.
- Jegyzőkönyv 2014.01.30.
- 2014. évi költségvetés

 

Tájékoztató

A NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. tájékoztatója a nagydarabos lomtalanítási elszállításról....
Sáska község Önkormányzata Lakossgi fórumot tart a Település fejlesztési reneletről....
Tájékoztató a 2019. évi EP választásról...
Elérhető a Bursa pályázat legfrisseb kiírás. A dokumentumok elérhetőek a Dokumentumok - Letülthető anyagok - Bursa nyomtatványok pont alól. - ...
Hirdetmény a Tapolcai Járási Hivatal területén működő iskolákba történő beiratásról...