Testületi ülések 2015.

Testületi ülés 2015.12.08.

- Meghivó 2015.12.08.
- Jegyzőkönyv 2015.12.08.
- Előterjesztés - Nem közművel összegyűjtött szennyvíz tapasztalatai

 

Testületi ülés 2015.11.18.

- Meghívó 2015.11.18.
- Meghívó 2015.11.18. Közmeghallgatás
- 2016. évi munkaterv
- Előterjesztés - Belső ellenőrzési terv elfogadása
- Előterjesztés - A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárról
- Előterjesztés - Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
- Jegyzőkönyv 2015.11.18.
- Jegyzőkönyv 2015.11.18. Közmeghallgatás
- Magyar Orvosi Kamara levele
- SzMSz módosítás
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- Társulasi megállapodás módosító okirat
- Térség Társulási megállapodás feladatellatás táblázat
- Tervezet - A kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárokról
- Vagyonkezelési díj
- Előterjesztés - Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás

 

Testületi ülés 2015.10.12.

- 2015. évi költségvetés melléklet
- 2015. I. féléves költségvetés
- Beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
- Előterjesztés - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátás
- Jegyzőkönyv 2015.10.12.
- Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves költségvetési beszámoló
- Meghívó 2015.10.12.
- Sáska bűnmegelőzési koncepció
- Sáska viziközmű-vagyon
- Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- Víziközmű-vagyon vagyonértékelésének elhalasztása

 

Testületi ülés 2015.09.23.

- 2015. I. félévi tájékoztató Kacagó Óvoda Társulás
- Előterjesztés - Óvoda 2015. I.féléves tájékoztató
- Előterjesztés - Óvoda vezetői pályázat kiegészítés
- Jegyzőkönyv - Óvoda vezetői állásra érkezett pályázatok
- Meghívó 2015.09.23.
- Melléklet - 2015.I. félévi tájékoztató Kacagó Óvoda Társulás
- Óvodai vezetői pályazatok megküldése véleményezésre
- Óvodai vezetői pályázatok megküldése véleményezésre 2.

 

Testületi ülés 2015.09.14.

- 2016. évi A típusú BURSA pályázati kiírás
- 2016. évi B típusú BURSA pályázati kiírás
- Adatlap szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
- Bursa csatlakozás
- Előterjesztés - Gördülő fejlesztési terv
- Gördülő Fejlesztési Terv 2015.
- Határozat - Szociális célú tüzelőanyag vásárlás
- Határozati javaslat minta elfogadásról
- Határozati javaslat minta meghatalmazásról
- Jegyzőkönyv 2015.09.04.
- Meghívó 2015.09.14.
- Pályázati kiírás

 

Testületi ülés 2015.08.10.

- Előterjesztés - Talajterhelési díj
- Jegyzőkönyv 2015.08.10.
- Meghívó 2015.08.10.
- Szakmai vélemény
- Vízikőzmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv

 

Testületi ülés 2015.06.25.

- Előterjesztés - Közművelődési rendelet
- Határozat tervezet közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
- Jegyzőkönyv 2015.06.25.
- Közművelődési rendelet
- Meghívó 2015.06.25.
- Meghívó Zárt Üles 2015.06.25.
- Ügyrendi bizottsági ülés 2015.06.25.

 

Testületi ülés 2015.06.08.

- Jegyzőkönyv 2015.06.08.

 

Testületi ülés 2015.05.26.

- 2014. évi Zárszámadási rendelet
- 2014. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés
- 2014. évi Rendőrségi beszámoló
- 2014. évi zárszámadás
- 2014. évi zárszámadás 1.2.3.4. melléklet
- 2014. évi zárszámadás 5.6.7. melléklet
- Beszámoló az Önkormányzat 2014 évi gyámhatósági tevékenységéről
- Jegyzőkönyv 2015.05.26.
- Meghívó 2015.05.26.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Testületi ülés 2015.05.07.

- Együttes ülés meghívó
- Előterjesztés - 2014. évi közös ellátásu feladatok zárszámadása
- Előterjesztés - Óvodafenntartó társulási tanács óvodavezetői pályázat
- Meghívó 2015.05.06.
- Óvodafenntartó Társulási Tanács 2014. évi beszámoló

 

Testületi ülés 2015.05.04.

- 2014. évi zárszámadás
- Együttes üles meghívó 2015.05.04.
- Előterjesztés - Hivatal társulás megállapodás módosítása
- Hivatal 2014. évi költségvetési zárszámadás
- Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosítása 2015.
- Megállapodás - Közös Önkormányzati Hivatal
- Meléklet - Hivatal költségvetési zárszámadás

 

Testületi ülés 2015.03.25.

- Gazdasági Program Sáska
- Jegyzőkönyv 2015.03.25.
- Közbeszerzési terv
- Meghívó 2015.03.25.
- Rendelet - Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

 

Testületi ülés 2015.02.27.

- Előterjesztés - Gördülő Fejlesztési Terv
- Előterjesztés - SZMSZ módosítása 2015.
- Előterjesztés - Szociális rendelet
- Eőterjesztés - Sáska víz vagyonértékelés
- Határozat - GFT ivóvízellátó renszer
- Határozat - Sáska víz vagyonértékelés
- Jegyzőkönyv 2015.02.27.
- Meghatalmazás GFT vízellátó rendszer
- Meghívó 2015.02.27.
- Rendelet - Közterületek tisztántartása
- Rendelet - Közterületek tisztántartása 2.
- Szociális rendelet tervezet
- Törvényességi felhívas

 

Testületi ülés 2015.02.10.

- Meghívó Együttes Ülés 2015.02.10.
- Előterjesztés - A közös feladatellátásba tartozó önkormányzati feladatokról
- Háziorvosi szolgálat 2015. évi költségvetése
- Orvosi rendelő átruházási megállapodás

 

Testületi ülés 2015.02.02.

- 2014. évi rendelet módosítás táblázat
- 2015. évi költségvetés 1-6 mellékletek
- 2015. évi költségvetési rendelet
- Ellátottak 2015. évi juttatásai
- Határozat a 2014. évi renelet módosításáról
- Háziorvosi beszámoló
- Jegyzőkönyv 2015.02.02.
- Kormányzati funkciók szerinti 2015. évi kiadások
- Meghívó 2015.02.02.
- 2014. évi rendelet módosítás
- Előterjesztés a 2015. évi költségvetésről
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

 

Testületi ülés 2015.01.23.

- Előterjesztés - Hat falu társulási megállapodás
- Előterjesztés - Hat falu költségvetés
- Jegyzőkönyv 2015.01.23.
- Megállapodás
- Meghívó 2015.01.23.

 

Testületi ülés 2015.01.15.

- Előterjesztés - Óvodavezetői pályázat kiírás
- Meghivó 2015.01.15.

 

Tájékoztató

A NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. tájékoztatója a nagydarabos lomtalanítási elszállításról....
Sáska község Önkormányzata Lakossgi fórumot tart a Település fejlesztési reneletről....
Tájékoztató a 2019. évi EP választásról...
Elérhető a Bursa pályázat legfrisseb kiírás. A dokumentumok elérhetőek a Dokumentumok - Letülthető anyagok - Bursa nyomtatványok pont alól. - ...
Hirdetmény a Tapolcai Járási Hivatal területén működő iskolákba történő beiratásról...