Testületi ülések 2016.

Testületi ülés 2016.12.05.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Előterjesztés Társulási megállapodás alapító okirat módosítására
- Óvodai alapító okirat egységes
- Óvodai alapító okirat módosítása
- Óvodai társulási megállapodás egységes
- Óvodai társulási megállapodás módosító okirat

Testületi ülés 2016.12.01.

- Meghívó
- Meghívó közmeghallgatásra
- Jegyzőkönyv
- Közmeghallgatás
- Képviselő testület 2017. évi munkaterve
- Falugondnoki szolgálat 2016. évi beszámolója
- Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyüjtéséről

Testületi ülés 2016.11.08.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- 2016. évi belső ellenőrzési terv
- Határozati javaslat Tapolca térség
- Iskolai körzethatárok előterjesztése
- Iskolai körzethatárok
- 2016. évi Közös Önkormnyzati Hivatal beszmolója
- 2015. évi Rendőrségi beszámoló
- Lejárt határidejű határozatok
- Szilárdhulladék rendelet módosítása
- Szilárdhulladék kezelési változás
- Társulási megállapodás módosító okirat
- Véleményezés hulladékgazdálkodási rendeletről

Testületi ülés 2016.09.27.

- Meghívó
- Óvodafenntartó Társulás 2016. I. félévi tájékoztató
- 2015 - 2016. évi Óvodai beszámoló
- Tájékoztató a Kacagó Napközi Otthonos Óvoda 2016 - 2017. évi nevelési év indításával kapcsolatos adatokról
- Előterjesztés a Kacagó Napközi Otthonos Óvoda 2016. I. félévi tájékozató költségvetéséről
- Óvodafenntartó Társulás 2016. I. féléves tájékoztató előterjesztés

Testületi ülés 2016.09.19.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Bursa csatlakozási nyilatkozat 2016. évre
- 2016. évi Pályázati kiírás szociális célú tüzifára
- 2016. évi adatlap szociális célú tüzifára

Testületi ülés 2016.08.29.

- Meghívó
- 2015. évi beszámoló - Háziorvosi szolgálat
- Egészségügyi alapellátási körzetek kialakítása
- Renelet tervezet - Egészségügyi alapellátási körzetek kialakítása
- Előterjesztés - Egészségügyi alapellátási körzetek
- Görülő Fejlesztési Terv 1. rész
- Görülő Fejlesztési Terv 2. rész
- Határozat tervezet
- Hulladékgazdálkodás véleményezés
- Kivonat Jegyzőkönyvből
- Lejárt határiejű határozatok
- Megállapodás fogorvosi alapellátásról
- Megállapodás háziorvosi alapellátásról
- Megállapodás védőnői alapellátásról
- Szemétszállítási rendelet módosító előterjesztés
- Szilárdhulladék rendelet
- Szilárdhulladék rendelet módosítása
- Törvényességi felhívás

Testületi ülés 2016.08.09.

- Meghívó
- Óvoda törzskönyvi módosítás
- Kacagó Napközi Otthonos Óvoda módosító okirat

Testületi ülés 2016.07.11.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Érdekeltségnövelő támogatási pályázat

Testületi ülés 2016.06.06.

- Jegyzőkönyv

Testületi ülés 2016.05.24.

- Meghívó
- 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
- 2015. évi beszámoló Gyámhatósági tevékenységről
- Előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására
- 2016. évi költségvetés táblázatos
- 2016. évi költségvetési rendelet
- 2016. évi működési kiadások
- Előterjesztés 2016. évi költségvetéshez
- Határozati javaslat képviselőtestületnek
- Nyári táborozás hátrányos helyzetű gyerekeknek
- Felhívás pedagógusnapra

Testületi ülés 2016.05.19.

- Együttes ülés meghívó
- Meghívó
- Jegyzőkönyv együttes ülés
- 2015. évi Védőnői beszámoló
- Előterjesztés 2015. évi Védőnői beszámoló
- Előterjesztés 2015. évi Óvodai beszámoló
- Előterjesztés Óvodai beszámoló melléklet
- Előterjesztés Óvodai Társulás 2015. évi beszámoló
- Előterjesztés Óvodai Társulás 2015. évi beszámoló melléklete
- Óvodai Társulás 2015. évi költségvetés módosítás

Testületi ülés 2016.05.11.

- Együttes ülés meghívó
- Jegyzőkönyv
- Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési zárszámadás

Testületi ülés 2016.05.02.

- Meghívó nyilvános ülés
- Meghívó zárt ülés
- Sáska Gördülő Fejlesztési Terv 2016-2030
- DRV tájékoztató

Testületi ülés 2016.03.30.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- DRV tájékoztató
- DRV Vagyonértékelési szakvélemény
- Közbeszerzési terv
- Sáska DRV O VL Szennyvíz hálózat
- Sáska DRV O VL Szennyvízátemelő
- Sáska DRV R VL Szennyvíz hálózat
- Sáska DRV R VL Szennyvízátemelő
- Sáska DRV RR VL Szennyvízátemelő

Testületi ülés 2016.02.10.

- Meghívó
- Együttes meghívó
- Előterjesztés Óvoda társulás 2016. évi költségvetés
- Óvoda társulás 2016. évi költségvetés melléklete
- Óvodai beiratkozás és nyári takarítási szünet
- Védőnői szolgálat 2016. évi költségvetés előterjesztés
- Védőnői szolgálat 2016. évi költségvetés melléklete

Testületi ülés 2016.02.02.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
- Előterjesztés 2015. évi rendelet modosítása
- 2016. évi költségvetés melléklet
- 2016. évi működési kiadások
- Balaton-felvidéki Szolgálat alapító okirat módosítás 2016.01.28.
- Előterjesztés alapító okirat módosításra 2016.01.28.
- Előterjesztés Társulási Megállapodás módosítás 2016.01.28.
- Haszonbérleti szerződés hosszabítás
- 2016. évi költségvetési rendelete
- Előterjesztés 2016. évi költségvetéshez
- SZMSZ módosító okirat 2016.
- Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat SZMSZ
- Térseg Társulási megállapodás módosító okirat 2016.01.28.

Testületi ülés 2016.01.27.

- Jegyzőkönyv

Tájékoztató

A NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. tájékoztatója a nagydarabos lomtalanítási elszállításról....
Sáska község Önkormányzata Lakossgi fórumot tart a Település fejlesztési reneletről....
Tájékoztató a 2019. évi EP választásról...
Elérhető a Bursa pályázat legfrisseb kiírás. A dokumentumok elérhetőek a Dokumentumok - Letülthető anyagok - Bursa nyomtatványok pont alól. - ...
Hirdetmény a Tapolcai Járási Hivatal területén működő iskolákba történő beiratásról...