Testületi ülések 2017.

Rendkívüli nyilvános testületi ülés 17.12.27.

- Meghívó
Nemzeti média és hírközlési hatóság tájékoztatója
- Magyar építészek Veszprém megyei kamarája - Települési Arculati Kézikönyv jóváhagyás

 

Testületi ülés 2017.11.27.
- Meghívó
- Közmeghallgatás Meghivó
- 2017. évi Falugondnoki beszámoló
- 2017. évi MKÖH beszámoló
- 2018. évi munkaterv
- Előterjesztés - Nem közművel összegyűjtött szennyvízről
- Nem közművel összegyűjtött szennyvíz díj
- Közmeghallgatás Sáska 2017
- Jegyzőkönyv 2017.11.27.
- Jegyzőkönyv Közmeghallgatás 2017.11.27.

 

Testületi ülés 2017.10.25.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Belső ellenőrzési terv
- Előterjesztés - Reklámrendelet
- Reklámrendelet

 

Testületi ülés 2017.09.20.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv 2017.09.20.
- Bursa tájékoztató
- Előterjesztés - Helyi népszavazásról
- Előterjesztés - SZMSZ módosítása
- Rendőrségi beszámoló a közbiztonság helyzetéről
- SZMSZ módosítása
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

 

Rendkívüli nyilvános testületi ülés 2017.08.31.

- Meghívó
- Pályázati Kiírás kistelepülések fejlesztésére
- Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés 2017.08.14.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- 2016. évi Beszámoló a Háziorvosi Szolgálat munkájáról
- Gördülő Fejlesztési Terv - Ivóviz vízközmű rendszer
- Gördülő Fejlesztési Terv - Szennyvíz elvezető rendszer
- Gördülő Fejlesztési Terv - Táblázat
- Pályázati adatlap - Szociális célú tüzifa
- Pályázati kiírás szociális tüzifa támogatásról

 

Rendkívüli ülés 2017.08.12.

- Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés 2017.08.07.

- Együttes ülés meghivó
- Előterjesztés - Társulási megállapodás módosítása
- Előterjesztés - ASP hálózatkiépítés.támogatása
- Megállapodás Közös Önkormányzati hivatal módositása
- Monostorapáti hálózat Infex kiépítés árajánlat
- Monostorapati hálózat SW System kiépítés árajánlat
- A variáció
- B variáció
- Jegyzőkönyv
- Jegyzőkönyv Együttes Ülés

 

Testületi ülés 2017.05.29.

- Jegyzőkönyv

 

Társulási Tanács ülés 2017.05.25.

- Meghívó
- Előterjesztés - Óvoda 2016. évi beszámoló
- 2016. évi Óvoda beszámoló előterjesztés melléklet
- Előterjesztés - Társulás 2016.évi beszámoló
- Előterjesztés - Társulás 2016. évi beszámoló melléklete
- Előterjesztés - Cafetéria
- Kérelem - Létszámtúllépés

 

Testületi ülés 2017.05.25.

- Meghívó
- Előterjesztés - Védőnő 2016. évi beszámoló
- 2016. évi Védőnő beszámoló melléklet
- Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés 2017.05.11.

- Meghívó
- 2016 évi zárszámadás szöveges
- 2016 évi zárszámadási rendelet
- 2016 évi zárszámadási rendelet táblázat 1-2
- 2016 évi zárszámadási rendelet táblázat 3
- 2016 évi zárszámadási rendelet táblázat 4-5
- 2016. évi gyámügyi beszámoló
- Anyakönyvi előterjesztés
- Anyakönyvi rendelet tervezet
- Belső ellenőrzés összegzés
- Falugondnoki ellenőrzési jelentés
- Lejárt határozatok
- Partneri egyeztetes előterjesztes
- Partneri egyeztetés szabályzó rendelet
- Partneri egyeztetési rendelet melleklet
- Jegyzőkönyv
- 2/2017. rendelet a 2016. évi költségvetési zárszámadásról
- 4/2017. rendelet a partneri egyeztetésről
- 5/2017. rendelet a házasságkötő helyen és hivatali időn kívüli házasságkötésről

Testületi ülés 2017.04.26.

- Meghívó
- Válaszlevél a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás pályázatra
- Kéttényezős díjak egytényezőssé alakításának bemutatása
- Összesítő 2017. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás igényléséhez
- Sáska település lakosság által fizetendő alapdíja
- Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés 2017.04.19.

- Együttes ülés Meghívó
- Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása
- Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyvények elkészítésére

- Jegyzőkönyv

 

Testületi ülés 2017.03.13.

- Meghívó
- Sáska Településért Alapítvány 2016-évi beszámoló
- Térítési díj rendelet
- Közbeszerzési Terv előterjesztés
- Közbeszezési Terv melléklete
- Jegyzőkönyv
- Határozati Javaslat gépjárművezető foglalkoztatására
- Nyugdíjasklub 2016-os évi beszámoló
- Gördülő Fejlesztési Terv Igénybekérés
- Gördülő Fejlesztési Terv melléklet
- 1.sz. melléklet Gördülő Fejlesztési Terv tudnivalók
- 2/1.sz. melléklet Előterjesztés
- 2/2.sz. melléklet Eseti Jellegű meghatalmazás
- 2/3.sz. melléklet Meghatalmazás
- 2/4.sz. melléklet Megállapodás
- 4.sz. melléklet Igény megfogalmazása
- 5.sz. melléklet Használati díjak megállapítása

 

Testületi ülés 2017.02.13.

- 2016.évi Költségvetési rendelet módosítása
- 2016-évi Költségvetési rendelet melléklet
- 2016. évi Költségvetési rendelet módosítása szöveges előterjesztés
- Tűzoltóság támogatási kérelem
- Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- 2017.évi Költségvetési rendelet
- 2017.évi Költségvetési rendelet szöveges előterjesztés
- 2017.évi Költségvetési rendelet melléklet
- Önkormányzati működési kiadások
- Meghívó
- Jegyzőkönyv
- Iskolai körzethatár véleménykérés
- Iskolai körzethatár előterjesztés
- Előterjesztés Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjáról
- Előterjesztés ASP rendszerhez való csatlakozásról

 

Testületi ülés 2017.02.09.

- Meghívó
- Óvoda 2017.évi költségvetés előterjesztése
- Óvoda 2017.évi költségvetés melléklete
- Óvoda fenntartó társulás 2017.évi költségvetése
- Óvodai beiratkozás 2016-2017. évre

 

Testületi ülés 2017.02.01.

- Meghívó
- Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési terve
- Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési melléklete