Testületi ülések 2018.

 Tetületi ülés 2018.12.03.
- 2019. évi Munkaterv
- Beszámoló az Önkormányzat éves gazdálkodásáról
- Beszémoló a MKÖH 2018. évi munkájáról
- Előterjesztés - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tapasztalatairól
- Előterjesztés - Belső ellenőrzési terv 2019.
- Előterjesztés - Helyi Esélyegyenlőségi Program
- Falugondnoki beszámoló
- Feladat-ellátási szerződés - Bölcsőde
- Határozati javaslat - Helyi Esélyegyenlőségi Program
- Meghívó 2018.12.03.
- Meghivó Közmeghallgatás
- Meghívó - HEP fórum
- Tervezet - Sáska HEP 2018. évi tervezet
- Tájékoztató - Czanka Dániel
- Tájékoztató a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- Jegyzőkönyv 2018.12.03.
- Jegyzőkönyv - Közmeghallgatás 2018.12.03.

 

Testületi ülés 2018.10.15.
- Meghívó
- HÉSZ módosítás előterjesztés
- HÉSZ módosítás
- Iskolai körzethatárok
- Lejárt határozatok 2018.03.15. - 09.25.
- Rendőrségi beszámoló 2017. évről
- Szociális tűzifa rendelet módosítása
- Jegyzőkönyv 2018.10.15.

 

 Testületi ülés 2018.08.28.
- Meghívó
- Határozat tervezet
- 4/13 Sáska 1. sz. melléklet
- 4/13 Sáska 2. sz. melléklet
- 4/13 Sáska 3. sz. melléklet
- 4/13 Sáska 4. sz. melléklet
- 4/13 Sáska - Levél
- Beszámoló a Háziorvosi Szolgálat 2018. évi feladatairól
- GFT Bakonykarszt Táblázat
- GFT DRV táblázata
- Gördülő Fejlesztési Terv
- Jegyzőkönyv 2018.08.28
- Uri és Christine Adar levele
- Védőnői Szolgálat 2017. évi beszámoló


Testületi ülés 2018.08.06.

- Jegyzőkönyv 2018.08.06.

 

Testületi ülés 2018.05.29.

- Meghívó
- Ellenőrzési jelentés Szabályszerűségi ellenőrzés tárgyban
- Előterjesztés - 2017. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés
- Előterjesztés - Az Önkormányzat 2017 évi zárszámadásáról
- Előterjesztés - Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról
- Rendelet - Az önkormányzat 2017.évi zárszámadásáról
- Melléklet - Az önkormányzat 2017.évi zárszámadásáról szóló rendelethez
- Melléklet - Önkormányzat 2017 évi zárszámadásáról
Jegyzőkönyv 2018.05.29.
- Társulási tanács Jegyzőkönyv 2018.05.29.

 

Nyilvános ülés 2018.05.22.

- Jegyzőkönyv 2018.05.22.

 

Együttes ülés 2018.05.08.

- Meghívó
- Jegyzőkönyv 2018.05.08.

 

Renkívüli nyilvános ülés 2018.04.26.
- Jegyzőkönyv 2018.04.26.
- Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi zárszámadása 

 

Testületi ülés 2018.03.19.

- 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
- Árajánlat - Petrőtei Imre
- Árajánlat rendezvénysátorra - Bigtents
- Árajánlat rendezvénysátorra - Hidegkuti Kft.
- Balaton Felvidéki Nemzeti Park - Településképi rendelet véleményezése
- DRV megrendelő - Gördülő Fejlesztési Terv
- Határozat - Szociális ellátás térítési díj
- Lejárt határozatok 2017.11.01-től
- Meghivó 2018.03.19.
- Melléklet - Sáska község 2018. évi közbeszerzési terv
- Rendelet - településképi rendelet
- Sáska Településért Közalapítvány 2017. évi beszámolója
- Tűzoltó egyesület 2017. évi beszámolója
- Veszprém Megyei Kormányhivatal levele
- Jegyzőkönyv 2018.03.19.

 

Társulási Tanács ülés 2018.03.01.
- Társulási Tanács Jegyzőkönyv 2018.03.01.
- Zalahaláp-Sáska együttes ülés Jegyzőkönyv 2018.03.01.

 

Testületi ülés 2018.02.12.

- Meghívó
2017. évi költségvetés módosításához módosító táblák1-2 számú melléklete
- 2018. évi költségvetési táblák 1. számú melléklete
- 2018. évi költségvetési táblák 2. számú melléklete
- 2018. évi költségvetési táblák 3. számú melléklete
- 2018. évi költségvetési táblák 4-5. számú melléklete
- 2018. évi költségvetési táblák 6. számú melléklete
- 7. sz. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelethez
- Árajánlat - Faluház
- Árajánlat - Honlap
- Árajánlat Colas - Ifjúság utca javítási munkáira

- Árajánlat Magyar Közút - Ifjúság utca javítási munkáira
- Árajánlat Megerősítése Colas - Ifjúság utca javítási munkáira
- Előterjesztés - 2017. évi költségvetési rendelet módosítására
- Előterjesztés - A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárokról
- Előterjesztés - Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
- Határozat tervezet - Törvényességi felhívás
- Kérelem - Falugondok
- Kérelem - Tűzoltóság
- Rendelet tervezet - A 2017 .évi költségvetési rendelet módosítása
- Sáska 2018. évi költségvetési rendelete
- Előterjesztés - Sáska 2018. évi Költségvetéshez
- Sáska 2018. évi költségvetési rendelet 11.sz. melléklete
- Sáska 2018. évi költségvetési rendelet 9-10.sz. melléklete
- Sáska 2018. évi költségvetési rendelet 1.2.3.sz. melléklete
- Sáska 2018. évi költségvetési rendelet 1.sz. melléklete

- Tájékoztató - Gyógyszertár
- Törvényességi felhívás
- Véleménykérés - A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárra
- Jegyzőkönyv 2018.02.12.

 

Tájékoztató

A NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. tájékoztatója a nagydarabos lomtalanítási elszállításról....
Sáska község Önkormányzata Lakossgi fórumot tart a Település fejlesztési reneletről....
Tájékoztató a 2019. évi EP választásról...
Elérhető a Bursa pályázat legfrisseb kiírás. A dokumentumok elérhetőek a Dokumentumok - Letülthető anyagok - Bursa nyomtatványok pont alól. - ...
Hirdetmény a Tapolcai Járási Hivatal területén működő iskolákba történő beiratásról...