Testületi ülések 2019.

 

Testületi ülés 2019.11.25.
- Meghivó 2019.11.25.
- Közmeghallgatás Meghivó 2019.11.25.
- Belső ellenőrzési terv 2020.
- Beszámoló a Háziorvosi Szolgálat 2019. évi feladatairól
- Falugondnoki beszámoló
- Lejárt határozatok 2019.04.01. - 2019.10.31.
- MKÖH beszámoló
- Munkaterv - Sáska 2020.
- Nem közművel összegyüjtött szennyviz rendelet módosítása
- Nem közművel összegyűjtött szenyvíz begyüjtésének díjkalkulációja
- SZMSZ Sáska 2019.
- Tájékoztatás - Magyar Falu Program
- Tájékoztató - Nem közművel összegyüjtött szennyvizről
- Tapolca Környéki Társulási Megállapodás egységes szerkezet I.
- Tapolca Környéki Társulási Megállapodás egységes szerkezet II.

 

Testületi ülés 2019.10.22.
- Meghívó
- Előterjesztés - Alpolgármester tiszteletdij költségtérités megállapítására
- Előterjesztés - Polgármester tiszteletdij költségtérités megállapítására
- Határozati javaslat
- Jegyzőkönyv 2019.10.22.

 

Testületi ülés 2019.10.01.
- Meghívó 2019.10.01.
- BURSA pályázat 2020.
- SZMSZ módosítás 2019.
- Véleménykérés a 2020/21. tanévre vonatkozó iskolai körzethatárok kijelölésével kapcsolatban
- Kérelem - 046. hrsz számú terület elnevezéséről
- Előterjesztés 046. hrsz. közterület elnevezéséről
- Jegyzőkönyv 2019.10.01.

 

Testületi ülés 2019.08.27.
- Jegyzőkönyv 2019.08.27.

 

Testületi ülés 2019.08.14.
- Jegyzőkönyv 2019.08.14.
- Meghívó 2019.08.14.
- Árajánlat - Két-Kata Kft - Kabin nélküli kistraktor
- Árajánlat - Két-Kata Kft - Kistraktor
- Árajánlat - Két-Kata Kft - Univerzális kistraktor
- GFT felújítások és pótások összfoglaló táblázata
- Határozat tervezet - GFT munkálatainak megrendelésére
- Kitüntetés tervezet
- Megrendelések GFT beruházásokra
- Melléklet a 2020-2034. évi GFT-hez
- Nyilatkozat - Lesenceistvánd GFT többletköltség elfogadására
- Nyilatkozat - Lesencetomaj GFT többletköltség elfogadására
- Tájékoztató 2020-2034. évi GFT-hez

 

Testületi ülés 2019.07.24.
- Jegyzőkönyv 2019.07.24.

 

Testületi ülés 2019.06.25.
- Jegyzőkönyv 2019.06.25.

 

Testületi ülés 2019.06.11.
- Jegyzőkönyv 2019.06.11.

 

Nyilvános együttes ülés 2019.05.28.
- Jegyzőkönyv 2019.05.28.

Testületi ülés 2019.05.27.
- Meghívó 2019.05.27.
- Tájékoztató a lejárt határozatok végrehajtásáról 2018.11.21-2019.03.31.
- 2018. évi Gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló
- 3/2018. Településképi rendelet módosítása
- Ellenőrzési jelentés Szabályszerűségi ellenőrzés tárgyban
- Előterjesztés - 2018. évi belső ellenőrzésről összefoglaló jelentés
- Előterjesztés - Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
- Előterjesztés - SZMSZ. módosítása
- Előterjesztés - Településképvédelmi rendelet módosítása
- Melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásához
- Jegyzőkönyv 2019.05.27.
- 3/2019. Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetés zárszámadásáról
- 4/2019. Önkormányzati rendelet a SzMSz-ről szóló 8/2014. Önkormányzati redelet módosításáról

 

Együttes ülés 2019.05.15.
- Meghívó 2019.05.15.
- Előterjesztés - Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása
- Előterjesztés - Köztisztviselők illetményalapjának emeléséhez nyújtott támogatás felhasználása
- Jegyzőkönyv 2019.05.15.

 

Testületi ülés 2019.03.04.
- Meghívó 2019.03.04.
- 2019. évi Közbeszerzési terv
- Előterjesztés - 2019. évi Közbeszerési terv
- Falugondnok szakmai program 2019.
- Határozati javaslat - Téritési díj 2019.
- Tűzoltó egyesület támogatási igény
- Jegyzőkönyv 2019.03.04.

 

Testületi ülés 2019.02.11.
- Meghívó 2019.02.11.
- 2018. évi Rendőrségi beszámoló
- Előterjesztés - 2018. évi költségvetés rendelet módosítása
- Előterjesztés - 2019. évi költségvetés
- Előterjesztés - Iskolai körzethatárok
- Iskolai körzethatárok tervezete
- Rendelet tervezet - 2018. évi költségvetés módosítása
- Rendelet tervezet - 2019. évi költségvetés
- Vízkárelhárítási terv
- Jegyzőkönyv 2019.02.11.

 

Együttes ülés 2019.02.07.
- Jegyzőkönyv 2019.02.07.

 

Testületi ülés 2019.01.24.
- Jegyzőkönyv 2019.01.24.

 

Testületi ülés 2019.01.21.
- Jegyzőkönyv 2019.01.21.

Tájékoztató

A NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. tájékoztatója a nagydarabos lomtalanítási elszállításról....
Sáska község Önkormányzata Lakossgi fórumot tart a Település fejlesztési reneletről....
Tájékoztató a 2019. évi EP választásról...
Elérhető a Bursa pályázat legfrisseb kiírás. A dokumentumok elérhetőek a Dokumentumok - Letülthető anyagok - Bursa nyomtatványok pont alól. - ...
Hirdetmény a Tapolcai Járási Hivatal területén működő iskolákba történő beiratásról...